Oldtidsvei

Tanum kirkevei – fredet veifar mellom Asker og Tanumplatået

Denne del av Staverbakken er det siste originale stykket i Bærum av oldtidsveien mellom Asker og Tanumplatået. En bit av den samme veien finnes fortsatt i Skustadgata, litt nærmere Asker. Fra ca. år 1130, da Tanum kirke ble åpnet, har veifaret også fungert som kirkevei og senere som pilegrimsled.

På Tanum ligger det en gravrøys fra bronsealderen (1700 – 500 f Kr).  Der finnes flere gravhauger fra eldre jernalder (500 f Kr – 550 e Kr). Fra ca. 300 e Kr har det vært fast bosetting på Tanum. Oldtidsveien i Staverbakken har vært del av det eneste veifaret mellom Asker og Tanumplatået inntil nyere tid.

Legg merke til stripene på berget, der dette stikker opp i veien! Dette er spor etter mer enn tusen års slitasje!

Kilde: Tanum vel
   !
   9
   N
   1
   2