Tanumformasjonen, rombeporfyr og svaberg fra istiden

!
9
N
1
2