• Reven på Tanum
  Foto: Svein Holo
 • Elgen på Tanum
  Foto: Svein Holo
 • Rådyr på Tanum
  Foto: Svein Holo

Dyrelivet på Tanumplatået og i Tanumskogen

Tekst og foto av Svein Holo

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2