Floraen i Tanumskogen

Tekst og bilder av Kristin Steineger Vigander 

Tanumplatået er et av Norges mest bevaringsverdige kulturlandskap. Tanumskogen er den største skogen på platået og her er det en rik flora. Vårblomstringen er spesielt vakker.

Gulveis er en plante i soleiefamilien og er Bærums kommuneblomst.

Vi kan nyte blåveis-og hvitveisblomstringen om våren.

Den vakre, men giftige, tysbasten blomstrer på bar kvist tidlig om våren. 

Skjellrot er en underlig plante uten klorofyll.

Om våren kan vi kjenne deilige dufter i skogen. Ramsløk dufter av løk og er en populær matplante. Men den må ikke forveksles med den vakre, men giftige liljekonvallen, som har en sterk parfymeduft.

Slyngsøtvier er en giftig plante med skarpe farger. 

Bekkeblom lyser opp i fuktige områder.

Tanumskogen har mange treslag, blant annet er det noen fine områder med svartor. Er du heldig kan du finne orkidéer, for eksempel rødflangre.

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2