Emma Friskhus

Emma Friskhus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth museum, Emma Sansehus og Emma Friskhus.

Emma Friskhus sto ferdigbygget i 1984 og var svømmehall og gymsal for den daværende institusjon Emma Hjorths Hjem (EHH). Bygget var en gave fra Emma Hjorths Venner. Her var også kontorene til institusjonens fritidsledere og Kulturkontoret som arrangerte ulike fritidstiltak og kulturelle arrangementer for institusjonens beboere.

Da EHH ble nedlagt i 1996 i  takt med ansvarsreformen, overtok REGA huset og Emma Friskhus består i dag av vamtvannsbasseng og gymsal som leies ut. 

REGA

REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til fru Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. Les mer om historien bak REGA her.

Kilde: Emma Hjorth museum
    !
    9
    N
    1
    2