Emma Sansehus

Emma Sansehus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth museum, Emma Friskhus og Emma Sansehus. 

Emma Sansehus er et opplevelsessenter for store og små, samt et tilbud for mennesker med sammensatte lærevansker. Her er alle velkommen til et sansestimulerende miljø som kombinerer musikk, lys, vibrasjon og følbare inntrykk i behagelige omgivelser. 

Litt historie...

Huset ble bygget som boavdeling som sto ferdig i 1959-60, og var den første moderniseringen på Emma Hjorths Hjem (EHH) etter 2. verdenskrig. Huset hadde opprinnelig to avdelinger og en kontorfløy i underetasjen. Avdelingene ble bygget for utviklingshemmede barn som også hadde fysisk funksjonshemning og hver av avdelingene hadde 16 plasser. Komiteen for åndssvakeomsorgen i Akershus Fylke festet tomten fra staten og huset skulle etter kontrakten komme barn fra Akershus til gode. Avdelingene var i drift helt frem til EHH ble nedlagt på midten av 1990-tallet i takt med ansvarsreformen. REGA overtok huset som ble ombygd til et moderne sansehus. Hegnatun Aktivitetssenter holder nå til i kontorfløyen.

REGA

REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til fru Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. Les mer om historien bak REGA her.

For mer informasjon besøk hjemmesiden her.

Kilde: Emma Hjorth museum
    !
    9
    N
    1
    2