Gravrøysa på Østre Jong gård

Navnet Jong kommer fra Joranger som betyr Hestevika, sannsynligvis et hestebeite i vika ned mot Bjørnegårdssvingen og Industriveien. Før landhevingen lå Jonggårdene nærmere sjøen.

Litt historie

Jong gård er fra eldre jernalder (500 f.Kr – 550 e.Kr), sannsynligvis skilt ut fra en eldre Ås gård under Tanumåsen. Bjørnegård og Kjørbo er skilt ut fra Jong. Gården ble delt i Østre og Vestre i 1613. Jonggårdene var i 1557 av de første navngitte kalkleverandører (bondekalkovner) til Akershus festning. Snippen (ved Snippebakken) og Hestehagen (ved Malerstua) var husmannsplasser under Østre Jong gård

Gravhauger

På Østre Jongs grunn ved Jongsbroveien 25 lå opprinnelig to store gravhauger fra yngre bronsealderen (1100 – 500 f.Kr). Gravrøysa som man tydelig kan se, ligger i hagen øst for boligblokka med utsikt mot Industriveien og Sandvika. Når du ser mot Sandvika, så tenk deg at sjøen for 3000 år siden sto ca 22m høyere og dekket det meste av det du ser i dag. Da lå denne gravrøysa rett ved stranda, slik også gravrøysene på Kalvøya gjorde.

I forbindelse med jernbaneanlegget 2001–2005 og boligbygging 2008 ble det foretatt utgravinger på Jong. I røysa som ikke lenger er synlig, var det et gravkammer lagd av skiferstein med en urne med bein fra den døde. Det ble funnet en rakekniv av bronse, tidstypisk 1100 – 900 f.Kr. Et sjeldent funn var også en hellerisningsstein med motiv av et par fotsåler. Det ble også funnet mange kokegroper, datidens kjøkken, der hvor nr. 25 ligger i dag. Her bor man på historisk grunn!

Kommende utbygging i Industriveien vil foregå på jorder skilt ut fra Østre Jong.

Illustrasjon av Torunn Smith

Rakekniv og hellerisning av fotsåler, beltespenne og diadem funnet på Hamang gård.

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2