Emma Kafé

Emma Kafé er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Sansehus, Emma Hjorth museum, Emma Friskhus og Emma Kafé. 

I 1978 ble det bygget nytt storkjøkken og kantine på Emma Hjorths Hjem. Det gamle kjøkkenet sto fremdeles og ble ikke revet før i 1989. Kantinen ble fra starten brukt av alle på institusjonen og det var her store fester og jubileer ble feiret. Aller størst var 17. mai som i mange år har skapt fulle lokaler.

I dag driver REGA vanlig kafédrift i lokalene og tilbyr god mat og en koselig møteplass for alle.  En rekke ombygninger innvendig har skjedd etter at REGA tok over.

For mer informasjon besøk hjemmesiden her.

REGA

I takt med ansvarsreformen, ble REGA opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til fru Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. Les mer om historien bak REGA her.

    !
    9
    N
    1
    2