Emma Hjorth museum // Gamle Drengestua

Drengestua ble bygget på midten av 1800-tallet og er det eneste huset som står igjen fra det som var Tokerud gård. Huset har for det meste vært brukt som bolig for ansatte. Det har også vært brukt som verksted, før det ble gjort om til et museum. Ta deg en tur på Emma Hjorth museum hvis du ønsker å lese mer om historien og se enda flere bilder!

Drengestua

Huset ble antagelig bygget rundt 1850 eller noe senere (anslått av de som satte huset i stand i 1998), og er den eneste bygningen som står igjen fra den opprinnelige Tokerud gård som fru Emma Hjorth kjøpte i 1903 for å starte sitt pleiehjem for "åndssvake". Opprinnelig navn på huset er «Drengestua» og den fungerte som bolig for gårdspersonalet i tidligere tider. Da fru Emma Hjorth overtok ble det personalbolig og huset fortsatte å fungere som det helt til etter 2. verdenskrig. Etter krigen ble det verksted og fortsatte som det til 1979 da det ble bygget et nytt moderne verksted.

Museum

I nesten 20 år sto huset og forfalt som lager for gammelt skrot, før det ble restaurert da arbeidet med opprettelsen av et museum startet i 1996. På hundreårsdagen for opprettelsen av Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Aandssvake - den 12. november 1998 - åpner Emma Hjorth museum.

Emma Hjorth museum har i dag en permanent utstilling. Utstillingen viser en spennende del av vår sosialpolitiske historie, spesielt fram til krigen. Museet har også diverse avisutklipp og et lite bibliotek til bruk for studier eller annen undersøkende virksomhet.

REGA

Emma Hjorth museum er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Sansehus, Emma Friskhus, Emma Kafé og Emma Hjorth museum. 

I takt med ansvarsreformen, ble REGA opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til fru Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. Les mer om historien bak REGA her.

    !
    9
    N
    1
    2