Gutteavdelingen

Bygget før 1915 - revet i senere tid. Gutteavdelingen ble til i 1903. Den lå omtrent der hvor Emma Kafé ligger i dag. Etter at staten overtok Gutteavdelingen i 1915, ble huset overbefolket, trangt og veldig nedslitt. Det var ca. 80 gutter og menn som bodde der, og de delte på ett bad. Sengene sto så tett inntil hverandre at de måtte klatre over fotgjerdet for å komme opp i sengen. Huset var i bruk til det ble revet i 1960-årene.

Utdrag fra intervju av Reidar Jensen som fikk jobb på EHH i 1933: 

"På Guttehjemmet ja, der var det dårlige greier. De hadde klosett i bøtter og sånt no' oppe i 2. etasje som dem dreiv og bærte ned og tømte. Det var en av gutta som hadde den jobben fast, og det var ikke fritt for at det skvalpa og skvatt litt. Alt var så gammelt der. Nei, det var dårlige greier. Og når de spiste gikk det mest i djupe tallerkner med skje. Om det var blekktallerkner, skal jeg ikke si sikkert, men han Hole (forstander) skulle jo gjerne drive så billig som rå er, han sørga jo ikke akkurat for å få opp standarden, det skulle være billig... - Og så kjøpte'n mat til oss på H.L.Johansen, og det derre kjøttet som han kjøpte i tønner, det var det jo all slags farge på. Jeg vil ikke si at det var forderva mat, men at det var billig og dårlig mat, det er sikkert. Det var ei dårlig tid til å begynne med, men det blei jo noe bedre etter hvert. Til frokost var det påsmurt brødmat, og så var det jo melk da, det hadde vi sjøl, vi hadde jo mange dyr. Både Østre og Vestre Tokerud hadde felles driftsbygning, det var nok en 10-12 kyr, og to hester." 

Kilde: Om hundre år er allting glemt? Emma Hjorths Hjems historie 1898-1998 av Halvor Fjermeros, s. 28.

Tekst fra Emma Hjorths 5-årsmelding fra 1915  

"Bygningen indeholder 7 soveværelser, 3 store dagligværelser, 3 spisestuer, anretning, modtagn.v., 2 værelser for betjeningen, bad og closet. Den er forsynet med centralopv. og elektrisk lys. Her lever 39 gutter sit liv med sine smaa sorger og glæder, utførende sine smaaarbeider der for dem er liksaa vigtige som nogen statsmands. De slutter trofast vennskap med hverandre gjerne to og to, men forresten lever de ubekymret og uberørt av den store verden utenfor."

Reidar Jensen i midten, ukjent årstall.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2