Krøblingeavdelingen

Krøblingeavdelingen ble bygget før 1915, og revet i senere tid. På Krøblingeavdelingen bodde det mange barn. Flere av de var fysisk funksjonshemmede. En av de som bodde der var Nils Ottar Lerstad, han hjalp de andre barna og fikk Kongens fortjenestmedalje for sin innsats.

Tett inntil Gutteavdelingen lå det opprinnelige våningshus som fru Emma Hjorth de første årene brukte til pikeavdeling på sitt Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Aandsvake, senere Emma Hjorths Hjem (EHH). Fra 1909 ble det krøblinegavdeling. Hit kom særlig barn som var fysisk funksjonshemmede, slett ikke alle var utviklingshemmet.

Nils Ottar Lerstad (til høyre i bildet under) ble lagt inn på Krøblingeavdelingen som 3-åring i 1928. Til tross for at han hadde et skarpt hode, ble han plassert på pleiehjemmet fordi han hadde engelsksyke og var lam i beina.

Takket være styrken hans hjalp han mange av de andre beboere med stell og påkledning. Han gikk på hendene opp og ned trappene mellom første og andre etasje og hjalp til. Om natten skiftet han på dem som hadde hatt et uhell, både klær og sengetøy, for det var bare én nattevakt som jobbet der. En av beboerne som Nils hjalp var Bjørn Lindgren (til venstre i bildet) som var stum og lam. De to ble gode venner og valgte å bli boende på Emma Hjorth sammen etter at EHH ble nedlagt i takt med ansvarsreformen. I 2003 fikk Nils Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for de andre pasientene. 

I overlege Ole B. Munchs tid ble Krøblingeavdelingen til barneavdeling og fikk navnet Trollstua. Sannsynligvis ble huset revet i 1960-årene. 

Tekst fra Emma Hjorths 5-årsmelding fra 1915: 

"13 krøblinger har i ovenstaaende bygning 3 soveværelser og 1 dagligstue med veranda under tilsyn av 2 pleiersker. Hele sommeren sitter krøblingerne i sine stole ute i det grønne. Dagligværelse er beliggende over kjedelrummet (for opvarmn.) og saaledes er gulvet tempereret for dem som kan krabbe lidt omkring. Tiltrods for at de alle er tungt belastede sjæle er de som regel glade og fornøiet. Omtrent alle maa mates og forresten stelles som smaabarn." 

Kilde: Emma Hjorth museum
    !
    9
    N
    1
    2