Ringi Gård

Navn

Ringvin kommer sannsynligvis fra at gårdene ligger på en ringformet høyde, vin betyr beite eller eng. Navnet er fra eldre jernalder, kanskje rundt Kristi fødsel. 

Historie

En av Bærums eldste gårder hvor det er gjort funn av skafthulløks fra yngre steinalder og beltestein fra eldre jernalder (500 f.Kr - 500 e.Kr). Ringi tilhørte kirken. Gården var delt allerede i 1358 ifølge skriftlig dokumentasjon, men husene ligger rundt samme tun. Den ene gården ble avfolket under Svartedauden. Ringifamilien kjøpte begge gårdene i 1661. 

I tillegg til jord- og skogbruk har kalkproduksjon vært stor i mange hundre år. Det ble levert kalk til Akershus festning så tidlig som i 1558. Tre kalkovner er påvist på gården. Kalkovnen ble restaurert i 1981 og 2021 av Asker og Bærum Historielag.

Øvre Ringi

Øvre Ringi har vært i Østensen-familiens eie siden 1661 og har gått fra far til sønn fram til i dag. Flere av Østensen-bøndene har vært lensmenn for Bærum og senere for Asker. I 1988 byttet familien navn til Ringi. Jon Østen Ringi er 10. generasjon på gården. 

Dagens drift

Fra å ha vært en korngård med litt poteter og epler, startet dagens eiere med selvplukk av mais i 1985 og eplepressing i 1995. Ringi-produktene selges mange steder i Norge i dagligvarebutikker og på restauranter som et alkoholfritt alternativ.

Nedre Ringi

Nedre Ringi har hatt flere eierskifter. Tidligere tradisjonelt jord- og skogbruk med lokomobil dampsag en periode. Fra 1940 melkeproduksjon, fra 1960 kjøttproduksjon, senere kornproduksjon. Gården eies i dag av Nils Klaveness. Jordene er leid ut til Jan Østensen på Butterud til korndyrkning. 

Kilde: Tanum Vel 
   !
   9
   N
   1
   2