Østre - Kvinnelig arbeidsavdeling

Bygget før 1915 - revet i senere tid. Dette huset hørte til Østre Tokerud gård som fru Emma Hjorth kjøpte i 1903 og startet Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for åndsvake. Senere ble dette Emma Hjorths Hjem.

Bygget lå omtrent der hvor øverste del av 80-mann kom senere (det som i dag er Skaret/Berget/Kastet/Juvet). Fru Emma Hjorth brukte det som avdeling for kvinnelige arbeidselever og det bodde 10 piker der.

I utstillingen på Emma Hjorth museum vises det tegninger laget av en mann som bodde der i 1965.

Det er uvisst når huset ble revet.   

Tekst fra Emma Hjorths 5-årsmelding fra 1915:

"Bygningen indeholder i 2den etage 3 værelser for betjeningen. I 1ste etage 3 sovev. og 1 dagligstue der meget ofte benyttes til geburtsdagslag og mindre fester. Arbeidsavdl. tæller for nærværende 10 piker.

Arbeidselever. Bilde fra Emma Hjorths 5-årsmelding fra 1915.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2