Asker Seminar og Bjerketun

Asker Seminar

I 1834 ble datidens omgangsskole lovmessig erstattet med fastskole, og behovet for lærere ble stort. Samme år ble seks skolelærerseminarer etablert, blant disse var "Asker Seminar". Dette holdt først til på Holo gård, men fra 1839 i egne lokaler på Bjerke gård. Det ble i denne toårige skolen utdannet i alt 1600 lærere før seminaret ble flyttet til Holmestrand i 1898.

Bestyrere var til å begynne med kapellanene som bodde på Bjerke gård, senere profesjonelle skolefolk. Dikteren Aasmund Olavsson Vinje og billedkunstneren Otto Valstad er blant seminarets mest kjente elever.

Den ene store bygningen og et stabbur står i dag igjen etter seminaret. Hovedbygningen (i tre) brant ned i år 1900. Den ble raskt gjenreist som murbygning i samme stil. 

Bjerketun

I 1904 ble "Søndenfjeldske Skolehjem for sædelig forkomne barn" opprettet på Bjerke gård, der Asker Seminar hadde holdt til. Området ble etter hvert kalt "Bjerketun", et navn det senere har beholdt. I 1920 ble virksomheten her utvidet til et allsidig gårdsbruk på jord fra Bjerke gård parallelt med skolevirksomheten. 

Skolehjemmet ble nedlagt i 1963 og gjenåpnet i 1964 under Lov om sykehus, psykiatrisk helsevern, da som ungdomspsykiatrisk behandlingshjem. 

I 2021 består Bjerketun av tre enheter: Enhet for døgnbehandling, Enhet for ambulant behandling og DBT-team. Bjerketun heter i dag Seksjon for behandling, Bjerketun Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling, Vestre Viken HF. 

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2