Haugen

Bygget i 1917

På fru Emma Hjorths tid var Haugen et lite hus som ble brukt som sykestue. I 1915 ble Jens Hole forstander og søkte om å få bygge bolig for seg og familien. Det ble også hetende Haugen. Hole fikk tegninger fra arkitekt Ingvar Magnus Olsen Hjorth, mannen til fru Emma Hjorth, og kr. 15.000 til å bygge for. Dette ble for lite for ham og han bygget i stedet en kopi av huset til landbruksdirektør Bjanes som satt i kontrollkomiteen. Det kostet kr. 25.000 og sto ferdig i 1917. I Riksarkivet finnes ingen kommentar fra departementet angående pengebruken. 

Jens Hole hadde tre barn og den yngste sønnen hans, Jens Hole jr., ble født og bodde 25 år på Emma Hjorth. Her er et lite utdrag fra et intervju i 1996:

"Jeg hadde en veldig lykkelig tid her, det var fint å bo på Haugen. Pærene var gode den gangen også. Min mor døde da jeg var 2-3 år, far giftet seg med en lærerinne fra Oslo. Det var mye selskapelighet hos oss. Vi dyrket litt poteter og annet i hagen. På Haugen, som Hole sr. bygget i 1917 var det to stuer, gjesteværelse og kjøkken nede, oppe soveværelser og pikeværelse. Min stemor arbeidet på skole i Oslo, kjørte med melkevogna om morgenen, gikk fra Jong med tunge vesker på hjemvei."

Kilde: Intervju av Solveig Tutvedt, Emma Hjorth museum, 1996.  

Etter at familien Hole flyttet ut i 1943 og flyttet til "Holes hus", ble Haugen tatt i bruk som kontor, sekretariat og bibliotek. Under ansvarsreformen på 90-tallet ble den beboerbolig, senere er den blitt leiet ut av Bærum kommune som eier boligen.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2