Staversletta

Staversletta ligger sørøst for Staver gård. Sletta har vært brukt til lek og idrett i mer enn 150 år. Allerede på 1860-tallet drev seminaristene (lærerstudentene) på Asker seminar på Bjerketun militær opplæring på Staversletta. I 1889 holdt Christiania Turnforening turnoppvisning på sletta.

Fra 1925 til 1940 var det også en lokomobil dampsag på sletta, drevet av Kristian Kirkerud. Da lå det i perioder store tømmervelter på sletta. I 1922 stiftet fire gutter fra nabolaget; Kristoffer og Rolf Staver, Ragnar Kraugerud og Thorleif Olsen gutteklubben Freidig. I 1926 ble navnet endret til Tanum idrettslag og i 1945 til Tyrving. Staversletta fungerte som klubbens første bane, og her ble det drevet idrett som fotball, håndball, friidrett, skøyter og ski.

Tyrvingstafetten gikk av stabelen på Staversletta for første gang i 1953. Den var lenge landets største ungdomsstafett i friidrett. I 1967 ble arrangementet flyttet til Kalvøya. Sletta ble videre mye brukt til dans og ulike sommerstevner for organisasjoner og lag i Bærum frem til 1990-årene.

Veinavnet Staversletta kom i 1972. Sletta ligger rett ved Staverbakken, en gammel kirkevei, i dag fredet. Se skilt nederst i Staverbakken mot Billingstadveien, eller her.

Utbyggingen på Staversletta med 63 boenheter startet i 2019 med innflytting i 2021. Utbygger er Solon Eiendom og HRTB arkitekter.   

Kilde: Tanum Vel. Tekst og bilder: Erling Staver.   
   !
   9
   N
   1
   2