Kleivstua

Bygget i 1923

Kleivstua ble bygget i 1923 som bolig for gårdsbestyrer Kleiven med familie. Fra 1970-årene bodde et beboerektepar fra Emma Hjorths Hjem der. Huset har siden vært i kommunen sitt eie og leid ut, men er ikke beboelig lenger pga. en brann i 2019. 

Gårdsbestyrer Kleiven

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2