Tøyen

Bygget i 1930

Dette huset ble bygget i 1930 som personalbolig på Emma Hjorths Hjem (EHH). Fra 1960-årene hadde Stjerneklubben (en klubb for de bedrefungerende beboere på EHH som arrangerte utflukter og ga ut bladet "Emmastjerna") samt fritidslederne kontor der. En tid var det velferdsbygg for vernepleierstudenter. En del av dagtilbudet på institusjonen holdt til i første etasje på slutten av 80-tallet.

Radio Bifrost, en av Bærums første nærradioer drevet av fagforeningen, holdt til i kjelleren noen få år fra 1987. Senere ble det bolig for en tidligere institusjonsbeboer. I dag eier Bærum kommune huset og det leies ut. 

Kilde: Emma Hjorth museum
    !
    9
    N
    1
    2