Utsikten

Bygget i 1936. NB! Dette er i dag en privat bolig, vennligst vis hensyn!

Forstander Jens Hole bygget Utsikten som forsamlingslokale for personalet på Emma Hjorths Hjem i 1936. Her ble det holdt møter og sammenkomster, ofte med religiøst innhold. Onde tunger sier at under 2. verdenskrig ble det servert god mat som lokkemiddel.

I senere tid har huset hatt mange funksjoner. Det var møte- og undervisningslokale for vernepleierstudenter, Rud videregående skole hadde undervisningslokaler der, mens 2.etasje har fungert som bolig. Utsikten har huset mange store fester og Emma Jazz ble startet her. 

I dag er huset privatbolig.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2