Brakka

Bygget etter 1946 - revet i senere tid

Etter 2. verdenskrig, sannsynligvis etter at overlege Ole B. Munch ble ansatt på Emma Hjorths Hjem, ble det satt opp en brakke som huset administrative kontorer. Brakka ble etter hvert utvidet med en ekstra fløy. Huset fungerte som kontorlokale for hele administrasjonen frem til 1983 da vernepleierskolen (nåværende Emma Gjestehus) flyttet fra Høyrabben 4 som ble kontorbygg i stedet.

Heretter overtok dagtilbudet Brakka og etter hvert åpnet de kafeen Blue Cat som i stor grad var beboerdrevet. Det dominerende møbelet der var en enormt stor putekatt, gitt av NRK og brukt i Barne-TV-serien Atte Katte Noa

Brakka ble revet rundt 1995 i forbindelse med byggingen av boligfeltet Tokerudkollen 1-29.  

 

    !
    9
    N
    1
    2