Akershuspaviljongen

Bygget i 1958-60

Dette ble begynnelsen på den store utbyggingen under Ole B. Munchs overlegetid. Komiteen for åndsvakeomsorgen i Akershus fylke festet tomten fra staten og bygget i 1958-60 et stort hus med fire barneavdelinger; Hegnatun Nord og Syd, Fagnatun Øst og Vest, samt en sykepaviljong og kontorer for leger og psykologer. Hver avdeling fikk plass til 16 barn og skulle etter kontrakten komme barn fra Akershus til gode. Hegnatun ble bygget for barn som også var fysisk funksjonshemmet og Fagnatun for urolige barn. Avdelingene var i drift helt frem til ansvarsreformen, men med stadig synkende belegg. 

Etter at beboerne flyttet ut i takt med reformen, ble Fagnatun omgjort til dagsenter for multifunksjonshemmede. Hegnatun ble bygget om til et stort moderne sansehus (Emma Sansehus), som er et tilbud til personer med ulike funksjonshemninger. 

Kontorfløyen i underetasjen er nå Hegnatun aktivitetssenter. 

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2