Paviljongen

Bygget i 1959 - senere revet

I 1959 ble det bygget en sykepaviljong rett utenfor Akershuspaviljongen. Hvor lenge den fungerte for syke er uvisst, men den ble etter hvert en vanlig boavdeling. Under ansvarsreformen ble den bygget om til bolig for de tre siste beboerne fra Hegnatun Syd. 

Bygningen er revet og i 2021 bygget Bærum kommune den nye omsorgsboligen "Tokes vei 2".

Kilde: Emma hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2