Gartneriet

Bygget etter 1946 - revet i dag

Man vet ikke helt sikkert når gartneriet ble bygget, men sannsynligvis i 1950-årene. Det hadde veksthus og dyrking ute på jordene og var en arbeidsplass for flere beboere på Emma Hjorths Hjem. Veksthusene ble revet rundt 1990 og hovedbygningen ble en kort stund etter det brukt som midlertidig arbeidssenter før det ble revet.

For å se hvordan gartneriet så ut kan du se YouTube-filmen "Emma Hjort på 60´tallet".

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2