Låven

Bygget etter 1946 - revet i senere tid

Den gamle låven på Emma Hjorths Hjem som lå bak hovedbygningen på Tokerud gård brant ned i 1960. Samme år ble det bygget en ny låve og stall i skråningen nede ved sletta mellom Grini og Tokerud. Et par tiår senere ble de leiet ut til Kalles Ridesenter hvor fysioterapeuter drev terapiridning. 

Låven ble revet i forbindelse med bygging av Emma Hjorth skole i 1998. 

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2