Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorths Hjem var fra 1898 til 1996 institusjon for psykisk utviklingshemmede.

Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Dannelsesudygtige Aandssvage ble åpnet på Sjøvolden i Vollen i Asker 12. november 1898 av Emma Hjorth. Læreren Johan Anton Lippestad hadde i 1874 startet den første skolen for utviklingshemmede i landet, nå åpnet hans søster Emma Hjorth den første institusjonen for barn som ikke kunne følge med i vanlig skole. Ideen hadde de fått sammen, de hadde sett at ingenting ble gjort for de såkalt "dannelsesudygtige". Mange var gjemt bort, var på legd, bodde på fattighus.

I 1903 ble virksomheten flyttet til Tokerud gård i Bærum og utvidet med behandling og opphold også for voksne. Etter datidens forhold var standarden høy. Pleiereglementet la vekt på god hjelp til måltidene, all straff var forbudt (dette var i spanskrørets dager), "personalets første og siste tanke må være at stelle godt med og hygge for barnene". Det fortelles om turer, små selskaper, sangleker, 17. mai og julefeiring.

Staten overtok driften i 1915. Etter hvert ble institusjonen preget av forfall, overfylte bygninger og en ekstremt høy dødelighet. I 1942-43 bodde over 360 utviklingshemmede på hjemmet. Etter krigen ble uverdige forhold avslørt. Ole B. Munch ble overlege på Emma Hjorths Hjem i 1946 og satt fram til 1975. Hans gode arbeid ble starten på vernepleierutdanningen i Norge, videreført som Oslo og Akershus vernepleierhøgskole fra 1990.

Da HVPU-reformen begynte, var beboertallet nede i 125. Emma Hjorths hjem ble nedlagt i 1996 som følge av HVPU-reformen. For å ta vare på historien ble Emma Hjorth Museum opprettet 1998. Museet ligger i det som var drengestua på Tokerud gård.

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2