Tokerudutsikten

Tokerudutsikten gir deg utsyn over Bærum, Oslo, Oslofjorden og Nesoddlandet. Det er et av flere utsiktpunkter på Tanumåsen.

Veien opp hit kalles Tokerudkleiva og var en del av kirkeveien for de som kom fra Tokerud gård og området omkring. Tokerud gård lå der Emma Hjorth ligger i dag. Gården har ligget der siden vikingtiden, men det er også funnet redskap fra steinalderen på gården. Fru Emma Hjorth kjøpte Østre Tokerud av konkursboet Tokerud sanatorium i 1903 og få år senere Vestre Tokerud. Emma Hjorth museum ligger i det som var drengestua på Tokerud.

Tokerudkleiva går korteste og bratteste vei til kirka og er i dag en mye brukt tursti. Tanum kirke er datert til 1100-1130. Det har altså gått folk på denne stien i nær 1000 år eller mer. Et tilsvarende veifar er Haugskleiva nord for kirka.

Sandviken og Vestre Jong 1890 sett fra utsikten.

Kilde: Tanum Vel

    !
    9
    N
    1
    2