Skrenten

Bygget i 1960

Skrenten ble bygget samtidig med Pynten i 1960, to helt like avdelinger på Emma Hjorths Hjem, som lå i lia nedenfor den tidligere Grini gård. De ble bygget for ungdom og her ble det skapt mye musikkglede.

I dag holder Bærum kommunale voksenopplæring til på Skrenten og Bærum maleklubb på Pynten.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2