• Killingen, ukjent årstall
  Kilde: Emma Hjorth museum

Killingen

Bygget i 1962

Killingen var en avdeling som ble bygget som gave fra Bærum sosiale dameklubb. Den ligger i lia nedenfor Pynten, lignet på den, men var mye mindre. Den ble innviet den 9. oktober 1962 med flere notabiliteter til stede, bl.a. den daværende helsedirektør Karl Evang.

I dag står bygningen tom og kan ikke bli beboet siden den ligger for nær kraftledningen. 

   !
   9
   N
   1
   2