Killingen - revet i 2022

Bygget i 1962

Killingen var en avdeling som ble bygget som gave fra Bærum sosiale dameklubb. Den ligger i lia nedenfor Pynten, lignet på den, men var mye mindre. Den ble innviet den 9. oktober 1962 med flere notabiliteter til stede, bl.a. den daværende helsedirektør Karl Evang.

Bygningen kunne ikke bli beboet i senere tid siden den ligger for nær kraftledningen. Den ble derfor revet i 2022.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2