Jonsbråten

Bygget i 1962

Den 13. mai 1962 var det grunnstennedleggelse til Jonsbråten Øst og Vest. Oslo Lions klubb hadde i samarbeid med andre klubber samlet inn penger til et bygg for blinde utviklingshemmede personer. Staten bidro med 40% av byggesummen og huset sto ferdig i 1964. 

I forbindelse med ansvarsreformen flyttet Habiliteringstjenesten for utviklingshemmede inn. I dag brukes Jonsbråten av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2