• Minnestein for Emma Hjorths Hjem
  Foto: REGA
 • Plaketten på minnesteinen
  Foto: REGA
 • Tekst på minnesteinen
  Foto: REGA

Minnestein for Emma Hjorth

Minnestein til ære for Emma Hjorth og Emma Hjorths Hjem (EHH). Stenen ble reist i 1958. 

"Emma Lippestad Hjorth 21-5.1858 - 2-7.1921. Et liv i opofrende arbeid for de åndsvake"

Plaketten på stenen ble laget av kunstner Haldis Finstad, som var gift med Harald Finstad som var forvalter på EHH.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2