Kalkmølla Kulturstasjon

Kultur og konsertarena

Kalkmølla Kulturstasjon ved Sandvikselva er innredet i den gamle Franzefoss kalkmølle som ble bygget og satt i drift i 1919 av skipsreder Wilhelm Bernhard Markussen. Markussen eide Hamang gård og drev møllen som et personlig firma. Virksomheten startet med produksjon av kalksteinsmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg. 

For en historisk oversikt over Franzefoss Bruk, klikk her.

Staben i 20-årene foran den gamle mølla.

Kilde: Franzefoss Minerals

    !
    9
    N
    1
    2