Stein fra Kvinnehjemmet på Grini

Kvinnehjemmet på Grini gård ble i 1946 rekvirert av staten og underlagt Emma Hjorths Hjem. Denne steinen ble i ettertid funnet på området og gitt til Emma Hjorth museum. 

Du kan lese mer om historien til Kvinnehjemmet her.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2