80-mann

Bygget etter 1946

80-mann var et slags stort rekkehus med fire avdelinger; Berget, Skaret, Kastet og Juvet. Terrenget rundt er bratt, men ikke så dramatisk som navnene tilsier. Det ble bygget mellom 1962-64 og skulle gi plass til 80 menn, samt øyenlege- og tannlegekontor. Berget var en pleieavdeling for multihandicappede menn, de tre andre avdelingene var mest for urolige menn. Avdelingene ble bygget med luftegårder og høye gjerder som ikke ble brukt så lenge. 

I 1970- og 1980-årene ble antall beboere trappet ned og antall personale trappet opp. På Juvet bodde til slutt fire menn som under ansvarsreformen bestemte, sammen med familie og verger, at de ikke ville flytte ut. Avdelingen ble bygget om til fire leiligheter. Skaret og Kastet ble en del av det store dagtilbudet på Emma Hjorth. Berget ble overtatt av Vernepleierskolen og senere av Bærum kommunale voksenopplæring.

I dag er avdelingene Berget, Skaret, Kastet og Juvet underlagt Bærum Samlokaliserte Boliger.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2