• Høyrabben 3 og 8. Ukjent årstall
  Kilde: Emma Hjorth museum

Høyrabben 3 og 8

Bygget i 60-årene

I løpet av 60-årene ble det bygget to høyblokker på området med inngangsetasje, samt seks etasjer med hybler. Her bodde de mange ungdommene som studerte på Vernepleierskolen eller arbeidet på Emma Hjorths Hjem. Mange kom hit for å få praksis før utdanning. I perioder, særlig om sommeren, var det til enhver tid minst en fest i gang i husene. 

I forbindelse med ansvarsreformen på 90-tallet ble husene bygget om til omsorgsleiligheter. Mange pensjonister fra Bærum flyttet inn, men også beboere fra det tidligere Emma Hjorths Hjem. Erling, som hadde bodd på institusjonen siden 1939, ble en populær kavaler for mange av damene der. Da han døde, arvet de hans formue på kr. 3000,- og for det kjøpte de et piano som fortsatt står der med et bilde av Erling.

I dag hører Emma Hjorth Boliger (Bærum kommune Hjemmebaserte Tjenester) til i blokkene, samt Emma MeDLiv som er en visningsleilighet og ressurssenter for frihets- og velferdsteknologi. Her kan man oppleve et reelt bomiljø innredet med ulike hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som bidrar til økt grad av mestring i hverdagen. Hjelpemidlene kan prøves av besøkende og man kan få veiledning av en fagperson når det gjelder utprøving, implementering og anskaffelse av produktene. 

Kilde: Emma hjorth museum
  !
  9
  N
  1
  2