Den gamle Emma Hjorth skole

Bygget i 1973

I 1959 hadde overlege ved Emma Hjorths Hjem (EHH), Ole B. Munch, tatt opp kampen for å gi de funksjonshemmede et skoletilbud og tvang igjennom en skole på Emma Hjorth. Skolen gjorde sitt inntog på EHH i 1960-61 med Helge Morset og to andre lærere. Det ble snart behov for en egen skolebygning og i 1973 sto skolen ferdig. Den utviklet seg til å bli en av de største i Bærum i antall lærere. I 1981 var det 65 lærere, mens elevtallet var lavt med 170 funksjonshemmede som fikk undervisning. 

Huset ble i senere tid benyttet av Bærum kommunale voksenopplæring og drives i dag av Natur, kultur og Idrett i Bærum kommune.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2