60-k

Bygget i 1970-1971

I likhet med 80-mann bygningen i Tokerudkollen, startet denne bygningen som et hus med fire avdelinger; Dallia, Brattlia, Hegglia og Asklia, som huset 15 kvinner hver. 60-k ble tegnet av arkitekt Harald Melbye og vant en arkitektpris. Det sto ferdig i 1970-71. Avdelingen Asklia tok imot sterkt fysisk funksjonshemmede, de andre avdelingene var for mer urolige beboere. 

Fra starten av var det misnøye med utformingen av huset. Det var to avdelinger i hver etasje og mellom etasjene et åpent rom som ga mye lys, men også mye støy siden det var lange korridorer med metalldører. Mange av de som bodde der var svært høylytte og lyden forplantet seg mellom avdelingene.

I begynnelsen av 80-årene ble alle beboerne flyttet til andre avdelinger og Vernerpleierskolen overtok huset. Da denne skolen flyttet til Skedsmo, flyttet Voksenopplæringen inn. Senere ble 60-k senter for undervisning av innvandrere, men i dag står bygget tomt.    

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2