Pyraminten

Bygget i 1979

På 1970-tallet økte antall personale ved Emma Hjorths Hjem (EHH) og behovet for barnehageplasser ble større. Det var fra før barnehage i Rabben 1, 2 og 3 som lå i brakken oppe ved Høyrabben, men det trengtes flere plasser. I 1979 ble det derfor bygget en stor ny barnehage utenfor Akershuspaviljongen som fikk navnet Pyraminten. Noen beboere fra EHH fikk jobb her.  

I dag huser bygningen Emma Hjorth Barnehage som består av fire avdelinger.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2