Rabben 1, 2 og 3

Bygget i 1948

I 1948 ble det satt opp tre brakker på Emma Hjorths Hjem som ble brukt til personalboliger, barnehage og senere kontorer. De ble revet i forbindelse med byggingen av Høyrabben 10-74. 

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2