Opplæringssenter

Bygget i ca. 1984 - revet i senere tid

Opplæringssenteret ble satt opp i ca. 1984 på østsiden av vernepleierskolen/ administrasjonsbygget (nåværende Emma Gjestehus) og besto av fem sammensatte brakker. Disse ble brukt som undervisnings- og kurslokale og ble revet igjen rundt 1990.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2