Emma Hjorths vei 68-70

Bygninger etter 1946

I 1989-90 ble Nye Asklia bygget som bolig for sterkt fysisk funksjonshemmede beboere. I den ene delen flyttet kvinnene fra forhenværende Asklia (60-k) inn, i den andre mennene som hadde bodd på Stien og senere på Skaret (80-mann).

Mennene fra Stien hadde ca. 10 år før vært med på å lage en rapport om den trange avdelingen og fikk et tilbud om nytt hus utenfor Emma Hjorth. Dette takket de nei til siden de ville bo på Emma Hjorth; "det er jo her vi bor", og aller helst ville de bo der det gamle kjøkkenet lå. Slik ble det ikke og to av dem bebreidet direktøren for det i mange år etterpå.

Da institusjonen ble lagt ned i takt med ansvarsreformen og det var snakk om at området igjen skulle få navnet Tokerud, protesterte beboerne på Nye Asklia med to brev til ordføreren. De husket alt for godt hvor dårlig det hadde vært her før 1950 da navnet sist var i bruk. De fikk medhold i sin klage og området ble hetende Emma Hjorth.

Under reformen ble huset ombygget. Beboerne ønsket seg ikke leiligheter, derfor ble løsningen med bokollektiv beholdt. Et bokollektiv for de som kom fra Asklia og et for de som kom fra Stien.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2