Holes hus

Bygget etter 1946

Jens Hole (1874-1975) var forstander ved Emma Hjorths Hjem fra 1915 og til han ble avsatt av okkupasjonsmakten i 1943. Han måtte da flytte ut av forstanderboligen Haugen, men fikk benytte første etasje i Emma Hjorths vei 16 (Holes hus) og senere hele huset. Der fikk han bo så lenge han levde og han bodde der til begynnelsen av 70-tallet. Huset ble etter dette brukt som boavdeling.    

   !
   9
   N
   1
   2