Personalbolig // Holtet

Bygget i beg. av 70-tallet. NB! Dette er i dag en privat bolig, vennligst vis hensyn!

Alle personalboligene har hele tiden vært organisert av stiftelsen Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap, foruten Holtet som ble overført til Bærum kommune ved ansvarsreformen på 1990-tallet og senere solgt til private.

Den 5. september 1951 fikk overlegen ved Emma Hjorths Hjem (EHH), Ole B. Munch, fullmakt av Sosialdepartementet til å feste bort deler av eiendommen med tanke på at personalet ved hjemmet skulle få mulighet til å bygge seg bolig. Åbakken ble organisert som et A/L og fikk navnet Boliglaget A/L, men gikk på folkemunne lenge under navnet Korea og Lia. I dag heter det Åbakken borettslag A/L. 

Personalboligene i Tokes vei, Hellesvingen og Åses vei 4-12 ble alle ferdigstilt i 1971, mens boligene i J. A. Lippestad vei er bygget i 1975. Det er Selvaag som står for disse to utbyggingsfasene. Det er rekkehusleiligheter og småblokker som foruten personalboliger for ansatte på EHH, også skulle dekke en del av behovet for boliger til andre deler av fylkets helseansatte. I tillegg ble det i J. A. Lippestad vei bygget 4-gruppe-leiligheter til klientellet, ifølge Asker og Bærum Budstikke 28/7-75. 

Tokes vei 3 var den eneste eneboligen og var ment for overlegen. Dette huset ble senere boavdeling og er i dag kontor for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap. Fram til slutningen av 60-tallet var det også vanlig at ansatte bodde i deler av øverste etasje i de gamle bygningene som også var avdelinger.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2