• Kalkovnen på Grini
  Kilde: Bærum bibliotek
 • Restene av kalkovnen før anleggsarbeidet i 2021
  Foto: REGA
 • Slagghaugene etter anleggsmaskinene
  Foto: REGA

Grini Kalkovn

Fra 1600-tallet - revet i dag

Til Grini gård hørte det en kalkovn som har en av de lengst sammenhengende produksjoner man kjenner til her i trakten. Denne ovnen sto bl.a. for en betydelig leveranse av kalk for å styrke Akershus festning på begynnelsen av 1600-tallet. I en 12-måneders periode fra juli 1601, leverte Kristoffer Grini rundt 90 lester (216 tonn/151.2000 liter) til dette formålet. Jon Grini leverte til sammen 25 lester kalk i februar 1827 til bygging av slottet i Oslo.

Grini Kalkbruk ble satt i drift i 1874 og produksjonen ble raskt utvidet. Ovnen til Kalkbruket var en av de 4-5 største industriovnene i bygda under siste del av 1800-tallet. Den siste produksjonen man kjenner til er sannsynligvis mellom 1915 og 1920, samtidig som kalkmølla ved Franzefossen blir bygget og satt i drift langs Sandvikselva, ca. 350 meter nedenfor kalkovnen til Grini gård.

Siste synlige spor av slagghaugene og rester av kalkovnen på Grini forsvant i 2021 med utvidelse av veien. Uttaket av kalkstein foregikk i hovedsak der blokkene med adresse Åses vei 4-12 ligger. 

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2