Bjørnegård

Bjørnegård er en gård som ligger flott til på høyden over krysset mellom Slependveien og Ringeriksveien. Våningshuset i sveitserstil er fra 1866, og sidebygningen fra 2003 med 9 boenheter er bygd på gamle grunnmurer.

Gården var en del av Jong gård som ble ryddet i jernalderen (500 f.Kr – 500 e.Kr), men ble skilt ut som egen gård ca 1000 e.Kr. Fra 1625 tilhørte gården Nesøygodset, men ble solgt til Knut Frantzen i 1661 og videre til Anna Krefting i 1682. Den ble i Krefting-familien til 1766.

Kalkbrenning var en viktig inntekt ved siden av gårdsdriften, og gården hadde egen kalkovn så tidlig som i 1666. Gården hadde også to teineplasser i Sandvikselva.

I 1891 kjøpte Jenny Bjørnson (svigerdatter til Bjørnstjerne Bjørnson) gården av daværende eier og gjorde den om til pensjonat. Kjente kunstnere som Knut Hamsun, Gerhard Munthe, Herman Bang og Claude Monet har bodd der.

Den berømte franske kunstmaleren Claude Monet bodde der i 5 uker februar/mars 1895. Han malte 26 bilder med motiver fra Bærum, bl.a. den nåværende låven på Bjørnegård (Paysage de Norvege), Løkke bro i Sandvika og Kolsåstoppen. Han var særlig fascinert av snø, kulde og is og det særpregede lyset her i nord.

I nyere tid kjøpte Frikirken gården i 1946 og drev bibelskole der frem til 1977. Deretter ble gården solgt til Stiftelsen Bjørnegård Ettervernshjem i samarbeid med Dikemark Sykehus. Siden da har stedet vært brukt til psykiatrisk ettervern. I 1998 ble gården overtatt av Bærum kommune, som driver stedet under navnet «Bjørnegård psykososiale senter».

Kilde: Tanum Vel

Maleriet "Paysage de Norvege" fra 1895 av Claude Monet. Man ser tydelig at det er låven på Bjørnegård.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

Maleriet av Kolsåstoppen fra 1895 av Claude Monet.

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2