Bjørnegårdsvingen

Stedet het opprinnelig Foss, som henspiller til fossestryket i Sandvikselva langs øvre del av eiendommen. Albert Olsen kjøpte stedet i 1897, inkludert fallrettighetene i Sandvikselva langs tomta. Han var smed og bygde først smie og deretter bolighus der, mens han jobbet som smed på Wøyen gård.

Industrivirksomheten

I 1903 startet Albert opp næringsvirksomhet i Bjørnegårdsvingen. Han var en foregangsmann i en periode med industrielt oppsving. Han murte en dam i elva som ledet vannet til en turbin i kjelleren av smia, som hadde direkte overføring av vannkraften via remmer til selve smia. Kraften ble overført til ulike selvkonstruerte maskiner via en stang. Mesteparten av verktøyet smidde han også selv. Produksjonen omfattet sko til hester, beslag til hjulene hos Evensens hjulmakeri på Grå-Hamang, beslag til kjelker for Franzefoss ski- og kjelkefabrikk og dreide emballasjestokker til Victoria linoleumsfrabrikk i Sandvika. Dessuten smioppgaver knyttet til sykkelreparasjoner som familien påtok seg. Han fant opp og tok patent på en sikkerhetslås som ble solgt til en rekke land. Denne låsen er fremdeles i handelen og kan også kjøpes i USA under navnet “Olsen-Lock”.

Sykkelverkstedet

Sykkelverkstedet ved siden av smia ble bygget under krigen, og der jobbet sønnen Magnus Olsen og søstrene hans Liv, Gerd, Bjørg og Aase.  Verkstedet var svært anerkjent og fortsatte videre i 3. generasjon, ledet av sykkelsmed Sverre Olsen, sønn av Magnus. I likhet med industriproduksjonen er også sykkelverkstedet lagt ned.

Fiskekultivering med eget klekkeri

Bjørnegårdsvingen er også kjent som base for et omfattende fiskekultiveringsarbeid i Sandvikselva, hvor grunnpilaren var og er stamfiske og klekkeri for sjøørret og laks. Klekkeriet ligger på høyde med Franzefoss og ble startet i 1857. Det er Norges eldste klekkeri som fremdeles er i drift.

Sverre Olsen ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 1997 for 3 generasjoners innsats for fiskekultivering i Sandvikselva. Sammen med medlemmer i Vestre Bærum Sportsfiskere og andre med interesse for elva har det gjort Sandvikselva til en av Norges beste laks- og sjøørretelver i forhold til størrelsen.

Bærum kommune tok over ansvaret for fiskekultiverings-arbeidet, inkl. klekkeridriften i 1997 og kjøpte den vernede eiendommen i Bjørnegårdsvingen i 2018. Sammen med innsatsen fra ivrige sportsfiskere sikrer således kommunen at også fremtidige generasjoner av bæringer skal kunne oppleve spenning og fiskeglede langs elvas bredder.

Kilde: Kari Gro Tveito og Tanum Vel

 

   !
   9
   N
   1
   2