Tanumutsikten

Tanumutsikten er et av flere utsiktspunkter på Tanumåsen. Sør for Tanumutsikten er det også gode utsiktspunkter fra nedre del av Tanum kirkegård og fra Tokerudutsikten enda lenger sør.

Oldtidsvei og gravrøys 

Mellom Tanumutsikten og Tanumveien ligger Fjellsjordet. Den sørligste delen av jordet kalles Badsturoa. På nordsiden går en fredet oldtidsvei langs jordet. Her ligger også en gravrøys fra bronsealder, like ved der Haugskleiva kommer opp fra under høyspentlinja. Haugskleiva har vært ferdselsåre fra dalbunnen ved Vøyen og opp til Tanumplatået i mer enn 2000 år! Mellom gravrøysa ved Haugskleiva og Tanum kirke er det partier med høye, slanke løvtrær og jevn skogbunn. Dette er gamle, gjengrodde jorder som en gang ble ryddet for hånd, og en kan også se rydningsrøyser.

Kirkerudgruvene

Under Tanumutsikten ligger Kirkerudgruvene, der Bærums Verk brøt jernmalm i 1621/22. Det er flere små gruvehull og spor etter arbeidene nedover lia, og en kan komme til det øverste og største hullet ved å følge sti rundt Tanumutsikten på nord- eller sørsiden eller klyve ned noen meter fra utsikten. Det kan være et morsomt og spennende besøk. Malmårene består av jernglans og noe magnetitt. Det ble sannsynligvis brukt hammer og meisel ved driving av gruvene og trolig ikke brenning. Fra håndskrevne rapporter og lønningslister bevart i Riksarkivet kan en lese at det i Kirkerudgruvene arbeidet 4 gruvearbeidere i hver sin ort. Gruvearbeiderne kom fra Sachsen. Tobias Kupfer var bergmester og drev gruvene. I løpet av 3 vintermåneder ble det tatt ut 40 tonn jernmalm for avhenting.

Ett av gruvehullene

Kilde: Tanum Vel
   !
   9
   N
   1
   2