Pikeavdelingen

Pikeavdelinen lå ved siden av Økonomibygningen i den veien som nå heter Tokerudkollen. Det ble tegnet av mannen til fru Emma Hjorth, arkitekt Ingvar Magnus Olsen Hjorth og bygget i 1910. I bygningen bodde det både barn og voksne kvinner i overfylte rom, med få pleiere som tok vare på dem. Bygningen ble bygget i 1910 og revet i 1970.

Da staten overtok Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Aandsvake i 1915, ble Pikeavdelingen overbefolket, slik de andre avdelingene også ble. For å få mer plass fikk daværende forstander Jens Hole lov til å bygge på en etasje i 1927.

På pikeavdelingen bodde det både barn og voksne kvinner. Bygningen ble revet i 1970. 

Tekst fra Emma Hjorths 5-årsmelding fra 1915:

"Denne bygningen opførtes - samtidig med økonomibygningen - i 1910 efter tegning og velvillig tilsyn av arkitekt Hjorth. Den indeholder 5 soveværelser, 1 spise-stue, 1 dagligstue, 1 mottagelsesv., anretning, bad, lintøiru, kloset og 4. vær. for betjeningen samt kjelder med fyrhus for centralopv. og 1 vaskerum. (...) Den kvindelige avdl. tæller 35 alumner i de forskjelligste aldre, non vakre og non mindre pene, non snille og søte andre meget besværlige. Det merkeligste er at de som steller med "barnene" blir glad i allesammen selvom de er noksaa brydsomme." 

Kritikkverdige forhold

Journalist Jostein Nyhamar reiste hard kritikk mot pleiehjemmet (som på den tiden ble kalt for Tokerud åndssvakehjem) i Aftenposten 1947. Her er et utdrag fra artikkelen hans: 

"På pikeavdelingen er det 30 senger i et rom med en golvflate på litt over 100 m2, og dette rommet er slett ikke det som er mest overfylt! I den samme avdelingen fins det et bad til 93 mennesker. En svært stor del av de åndssvake er urenslige og kan ikke utrette sine mest nødtørftige behov selv. De 7 pleierskene på denne avdelingen sliter så godt de kan, men det sier seg selv at de ikke kan klare å holde pasientene rene med ett bad!" (Klikk her for hele artikkelen).

Fra Pikeavdelingen, ca. år 1947.

Kilde: Emma Hjorth museum
   !
   9
   N
   1
   2