Hjemmesider:

Fortellinger fra utviklingshemmedes historie

Artikler:

"Tokerud" av Jostein Nyhamar i Aftenposten 1947 

Dokumenter:

Emma Hjorth museum - En historie om Åndssvakeomsorgen i Norge 1898-1998

Videoer:

Terje Berg forteller om sin tid på Emma Hjorth

John-Harald Wangen minnes tiden han bodde på Emma Hjorth

En kort innføring i historien til institusjonen Emma Hjorth  

Helge Bostad ble ansatt på Emma Hjorth i 1962

Ellen Johansen forteller om å være mor til Eirik som kom til Emma Hjorth

Harald Kjeldsberg forteller om sin tid på Emma Hjorth

Emma Hjorth på 60-tallet

Norge Rundt - Kulturfestival på Emma Hjorth i 1983

Aktivitetsdag på Emma Hjorth i 2019

Bøker:

Solveig Tutvedt: Emma Hjorth - Pioneren i norsk "Åndssvakeomsorg", Asker og Bærum Historielag: 2003.

Halvor Fjermeros: Om hundre år er allting glemt? Emma Hjorths Hjems historie 1898-1998, Emma Hjorth museum: 1998.

Halvor Fjermeros: Åndssvak! Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens historie, Universitetsforlaget: 2009.